OSCE donirao JU MSŠ “Bosanski Petrovac” interaktivnu tablu

OSCE BiH donirao je našoj školi inetraktivnu tablu sa projektorom.
Vrijednost donacije je oko 1780 eura.
Zahvalivši se na donaciji, direktor Nedret Delić je istakao da je to još jedan u nizu koraka ka unapređenju uslova rada i modernim inovacijamau u nastavi. Cilj donacije je da se učenicama omogući jednostavnije savladavanje i usvajanje novih lekcija pomoću najnovijih metoda i multimedijalnog pristupa nastavi.