Plan i program

Škola primjenjuje nastavne planove i programe opće gimnazije i od školske 2014/2015. godine EU-VET programe u stručnim školama. Od iste godine uveden je drugi strani jezik u sva zanimanja stručnih škola, a u gimnaziji je povećan broj časova informatike na dva časa u I i II razredu. Od školske 2015./2016. u gimnaziji je povećan fond sati oba strana jezika na tri časa.

 


Comments are closed.