Smjerovi

 

GRUPA/PORODICA ZANIMANJA, STRUKA

VRSTA ZANIMANJA, STRUČNA KVALIFIKACIJA

Stepen

Trajanje

OPĆA GIMNAZIJA

 

IV

4 godine

ŠUMARSKA TEHNIČKA,

ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA

1. Šumarski tehničar EU VET

2. Tehničar finalne obrade drveta

IV

IV

4 godine

4 godine

EKONOMIJA, PRAVO, ADMINISTRACIJA I TRGOVINA

1. Ekonomski tehničar EU VET

2. Trgovac

IV

III

4 godine

3 godine

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

1. Hotelsko-turistički tehničar

2. Konobar EU VET

3. Kuhar EU VET

IV

III

III

4 godine

3 godine

3 godine

MAŠINSKA STRUČNA ŠKOLA

1. Automehaničar

2. Bravar

3. Metalostrugar

4. Mašinbravar

5. Plinski i vodoinstalater

6. CNC operater/ka EU VET

III

III

III

III

III

III

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

TEKSTILNA

1. Konfekcionar tekstila

III

3 godine

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI

1. Frizer-vlasuljarE VET

III

3 godineComments are closed.