Uposlenici škole

Nastavničko vijeće

Redni brojPrezime i imeRadno mjesto
1.Delić Nedret Direktor
2.Balić GordanaBosanski/Srpski jezik
3.Gudžević MirsenaBosanski/Srpski jezik
4.Karupović H. MersihaNjemački jezik
5.Čahut-Kurbegović EnisaBiologija
6.Ferizović Mujković Amela Fizika. matematika
7.Spahić AlmedinaInformatika, matematika
8.Šabanović MervanaHemija, stručni
9.Mahmutspahić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj
10.Muhedinović Vildana
Šabanović Mervana
Demokratija
11.Kulenović P. SašaHistorija
12. Bajrić AmelaGeografija
13.Vujnović SanjaSociolog, log. lat.
14.Stojaković MilankoStručno-teoretska nast.
15.Gutlić SabinaStručno-teoretska nast.
16.Gredelj BademaStručno-teoretska n.
17.Kvakić RemzijaPraktična i teoretska n.
18.Vujić PredragPravoslavna vjeronauka
19.Hromadžić ErminIslamska vjeronauka
20.Gradinčić EdinMuzička kultura
21.Jaganjac AlmaLikovne i stručno-teoret.
22.Banjac ArijanaInformatika i stručno-teoretska
23.Mujić HusejinStručno-teoretska
24.Muhedinović VildanaStručno-teoretska
25.Duraković JasnaEngleski jezik
26.Tokić DijanaEngleski jezik
27.Gredelj AdelinaNjemaćki jezik
28.Mehdin MirzaTjelesni i zdravstveni odgoj
29.Jošević LidijaTjelesni i zdravstveni odgoj
30.Kozlica AjlaMatematika, Fizika

 

Ostali uposlenici

Redni BrojIme i prezimeRadno mjesto
1. Ferizović Izetasekretar škole
2. Gredelj Badema knjigovođa škole
3. Odobašić Indirdomar/kotlar škole
4. Gutlić Fatimaradnik na održavanju higijene
5. Nukić Jasminka radnik na održavanju higijene
6.Gutlić Esmaradnik na održavanju higijene
7.Šemsa Alić radnik na održavanju higijene
8.Nukić Fatkaradnik na održavanju higijene
9.Babačić Esmeraldaradnik na održavanju higijene

 Comments are closed.