Uposlenici škole

Nastavničko vijeće

Redni brojPrezime i imeRadno mjesto
1.Delić Nedret Direktor
2.Balić GordanaBosanski/Srpski jezik
3.Gudžević MirsenaBosanski/Srpski jezik
4.Karupović H. MersihaNjemački jezik
5.Čahut-Kurbegović EnisaBiologija
6.Ferizović Mujković Amela Fizika. matematika
7.Spahić AlmedinaInformatika, matematika
8.Čirić SelmaHemija
9.Mahmutspahić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj
10.Felić EminaDemokratija i ljudska prava
11.Ramić ErminaHistorija
12. Bajrić AmelaGeografija
13.Vujnović SanjaSociolog, fiolozofija, logika. latinski jezik
14.Stojaković MilankoStručno-teoretska nastava u šumarskoj struci
15.Gutlić SabinaStručno-teoretska nastava u ekonomskoj struci
16.Gredelj BademaStručno-teoretska nastava u ekonomskoj struci
17.Kvakić RemzijaPraktična i teoretska nastava u mašinskoj struci
18.Vujić PredragPravoslavna vjeronauka
19.Hromadžić ErminIslamska vjeronauka
20.Gredelj AdelinaNjemački jezik,Muzička kultura, Psihologija. Likovna Kultura
21.Jaganjac Alma,
Likovna kultura
22.Banjac ArijanaInformatika i stručno-teoretska
23.Mujić HusejinStručno-teoretska nastava u mašinskoj struci
24.Kosi Stojaković IvanaStručno-teoretska nastava u šumarskoj struci
25.Duraković JasnaEngleski jezik
26.Tokić DijanaEngleski jezik
27.Mehdin MirzaTjelesni i zdravstveni odgoj
28.Emina IbrahimpašićInformatika
29.
30.

 

Ostali uposlenici

Redni BrojIme i prezimeRadno mjesto
1. Ferizović Izetasekretar škole
2. Gredelj Badema knjigovođa škole
3. Odobašić Indirdomar/kotlar škole
4. Gutlić Fatimaradnik na održavanju higijene
5. Nukić Jasminka radnik na održavanju higijene
6.Gutlić Esmaradnik na održavanju higijene
7.Šemsa Alić radnik na održavanju higijene
8.Hukić Erdinradnik na održavanju higijene
9.Babačić Esmeraldaradnik na održavanju higijene

 Comments are closed.