Uposlenici škole

Nastavničko vijeće

Redni brojPrezime i imeRadno mjesto
1.Delić Nedret Direktor
2.Balić GordanaBosanski/Srpski jezik
3.Gudžević MirsenaBosanski/Srpski jezik
4.Karupović H. MersihaNjemački jezik
5.Čahut-Kurbegović EnisaBiologija
6.Ferizović Mujković Amela Fizika. matematika
7.Spahić AlmedinaInformatika, matematika
8.Šabanović MervanaHemija, stručni
9.Mahmutspahić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj
10.Muhedinović Vildana
Šabanović Mervana
Demokratija
11.Kulenović P. SašaHistorija
12. Bajrić AmelaGeografija
13.Vujnović SanjaSociolog, log. lat.
14.Stojaković MilankoStručno-teoretska nast.
15.Gutlić SabinaStručno-teoretska nast.
16.Gredelj BademaStručno-teoretska n.
17.Kvakić RemzijaPraktična i teoretska n.
18.Vujić PredragPravoslavna vjeronauka
19.Hromadžić ErminIslamska vjeronauka
20.Gradinčić EdinMuzička kultura
21.Jaganjac AlmaLikovne i stručno-teoret.
22.Banjac ArijanaInformatika i stručno-teoretska
23.Mujić HusejinStručno-teoretska
24.Muhedinović VildanaStručno-teoretska
25.Duraković JasnaEngleski jezik
26.Tokić DijanaEngleski jezik
27.Gredelj AdelinaNjemaćki jezik
28.Mehdin MirzaTjelesni i zdravstveni odgoj
29.Jošević LidijaTjelesni i zdravstveni odgoj

 

Ostali uposlenici

Redni BrojIme i prezimeRadno mjesto
1. Ferizović IzetaBA ekonomije – sekretar škole
2. Gredelj Bademadipl. ekonomista – knjigovođa škole
3. Odobašić IndirKV bravar – domar/kotlar škole
4. Gutlić FatimaNK radnik – radnik na održavanju higijene
5. Nukić Jasminka NK radnik – radnik na održavanju higijene
6.Gutlić EsmaNK radnik – radnik na održavanju higijene
7.Šemsa AlićNK radnik – radnik na održavanju higijene
8.Nukić FatkaNK radnik -radnik na održavanju higijene
9.Babačić EsmeraldaNK radnik -radnik na održavanju higijene

 Comments are closed.