Uposlenici škole

Nastavničko vijeće

Redni brojPrezime i imeRadno mjesto
1.Delić Nedret Direktor
2.Balić GordanaBosanski/Srpski jezik
3.Gudžević MirsenaBosanski/Srpski jezik
4.Karupović H. MersihaNjemački jezik
5.Dukić DušicaBiologija
6.Ferizović Mujković Amela Fizika. matematika
7.Spahić AlmedinaInformatika, matematika
8.Šabanović MervanaHemija, stručni
9.Mahmutspahić Armin Tjelesni i zdravstveni odgoj
10.Ramić SadmirDemokratija
11.Kulenović P. SašaHistorija
12. Bajrić AmelaGeografija
13.Vujnović SanjaSociolog, log. lat.
14.Stojaković MilankoStručno-teoretska nast.
15.Gutlić SabinaStručno-teoretska nast.
16.Kerkez Slobodanka Stručno-teoretska n.
17.Kvakić RemzijaPraktična i teoretska n.
18.Vujić PredragPravoslavna vjeronauka
19.Hromadžić ErminIslamska vjeronauka
20.Gradinčić EdinMuzička kultura
21.Jaganjac AlmaLikovne i stručno-teoret.
22.Mujković AsmirInformatika i stručno-teoretska
23.Mujić HusejinStručno-teoretska
24.Kosi Stojaković IvanaStručno-teoretska
25.Dizdarević VildanaStručno-teoretska

 

Ostali uposlenici

Redni BrojIme i prezimeRadno mjesto
1. Gredelj Jasmindipl.pravnik – sekretar škole
2. Kišljen Besima magistar edukacijskih nauka oblast pedagogija – pedagogica škole
3. Gredelj Bademadipl. menadžer – knjigovođa škole
4. Odobašić IndirKV bravar – domar/kotlar škole
5. Gutlić FatimaNK radnik – radnik na održavanju higijene
6. Nukić Jasminka NK radnik – radnik na održavanju higijene
7.Gutlić EsmaNK radnik – radnik na održavanju higijene
8.Đođić MesudijaNK radnik – radnik na održavanju higijene

 Comments are closed.