• Tag Archives Maturski ispit
 • RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA GIMNAZIJU, ZA ŠUMARSKU-TEHNIČKU I ZAVRŠNOG ISPITA ZA BRAVARE

  RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA GIMNAZIJU
  1. 05.06. (petak) u 12:00 sati Bosanski/Srpski jezik i književ.pismeni (eliminatoran)
  2. 08.06. (ponedjeljak) 13:00 sati Engleski jezik, Njemački j. (pismeni)
  3. 10.06. (srijeda) 13:00 sati Engleski jezik, Njemački j. (usmeni)
  4. 12.06. (petak) 14:00 sati Matematika (pismeni)
  5. 15.06. (ponedjeljak) 12:00 sati Matematika (usmeni)
  6. 17/18.06. (srijeda i četvrtak) 14:00 sati Odbrana maturskog rada

  RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA ŠUMARSKU TEHNIČKU ŠKOLU
  1. 08.06. (ponedjeljak ) u 14:00 Bosanski/Srpski jezik i književ.pismeni
  2. 10.06. (srijeda) 12:00 Odbrana maturskog rada iz stručnog predmeta (I grupa)
  3. 12.06. (petak) 14:00 Odbrana maturskog rada iz stručnog predmeta (II grupa)
  4. 15.06. (ponedjeljak) 13:00 Usmeni ispit iz odabranog predmeta ( I grupa)
  5. 17.06 ( srijeda) 12:00h Usmeni ispit iz odabranog predmeta (II grupa)

  RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA ZA BRAVARE
  08.06.2020.god. (ponedjeljak) 13:00 sati Praktični rad s usmenim obrazloženjem (I grupa)
  10.06.2020.god. ( srijeda) u 12:00 sati Praktični rad s usmenim obrazloženjem (II grupa)
  12.06.2020.god. (petak) u 14:00 sati Bosanski/Srpski jezik i književ.pismeni

  15.06.2020.god.(ponedjeljak) u 14:00 sati Tehnologija zanimanja (I grupa)
  17.06.2020 god. (srijeda) u 12:00 sati Tehnologija zanimanja (II grupa)

  Ispitni odbor JU MSŠ “Bosanski Petrovac”