RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA GIMNAZIJU, ZA ŠUMARSKU-TEHNIČKU I ZAVRŠNOG ISPITA ZA BRAVARE

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA GIMNAZIJU
1. 05.06. (petak) u 12:00 sati Bosanski/Srpski jezik i književ.pismeni (eliminatoran)
2. 08.06. (ponedjeljak) 13:00 sati Engleski jezik, Njemački j. (pismeni)
3. 10.06. (srijeda) 13:00 sati Engleski jezik, Njemački j. (usmeni)
4. 12.06. (petak) 14:00 sati Matematika (pismeni)
5. 15.06. (ponedjeljak) 12:00 sati Matematika (usmeni)
6. 17/18.06. (srijeda i četvrtak) 14:00 sati Odbrana maturskog rada

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA ZA ŠUMARSKU TEHNIČKU ŠKOLU
1. 08.06. (ponedjeljak ) u 14:00 Bosanski/Srpski jezik i književ.pismeni
2. 10.06. (srijeda) 12:00 Odbrana maturskog rada iz stručnog predmeta (I grupa)
3. 12.06. (petak) 14:00 Odbrana maturskog rada iz stručnog predmeta (II grupa)
4. 15.06. (ponedjeljak) 13:00 Usmeni ispit iz odabranog predmeta ( I grupa)
5. 17.06 ( srijeda) 12:00h Usmeni ispit iz odabranog predmeta (II grupa)

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA ZA BRAVARE
08.06.2020.god. (ponedjeljak) 13:00 sati Praktični rad s usmenim obrazloženjem (I grupa)
10.06.2020.god. ( srijeda) u 12:00 sati Praktični rad s usmenim obrazloženjem (II grupa)
12.06.2020.god. (petak) u 14:00 sati Bosanski/Srpski jezik i književ.pismeni

15.06.2020.god.(ponedjeljak) u 14:00 sati Tehnologija zanimanja (I grupa)
17.06.2020 god. (srijeda) u 12:00 sati Tehnologija zanimanja (II grupa)

Ispitni odbor JU MSŠ “Bosanski Petrovac”