INTERNI OGLAS ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE ZA ŠK. 2019/2020. GODINU

Na osnovu Pravilnika o kriterijima za proglašenje učenika/ce generacije u srednjoj školi Nastavničko vijeće na sjednici od 08.05.2020. godine raspisuje:

O G L A S
ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE ZA 2019/2020. GODINU
Obavještavaju se maturanti da odjeljenska zajednica učenika, odjeljensko vijeće, vijeće roditelja i vijeće učenika mogu dati pisani prijedlog za učenika generacije 2019/2020. godine.
Pravo prijave na OGLAS imaju učenici koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
1. da su u toku školovanja imali odličan uspjeh u svim razredima
2. da su u toku školovanja imali primjerno vladanje
3. da su se u toku školovanja isticali u rezltatima takmičenja po predmetima
4. da su se u toku školovanja isticali u vannastavnim aktivnostima
5. da su se u toku školovanja isticali u vanškolskim aktivnostima

OGLAS ostaje otvoren do 30. maja 2020. godine. Dokumentaciju slati na adresu škole, e – mailom, ili dostaviti lično, u prostorije škole.
Učenik generacije biće proglašen na svečanoj dodjeli diploma o završenom obrazovanju.

Direktor: Nedret Delić, prof.