• Tag Archives Prijava na biro
 • Obavijest za maturante JU MSŠ “Bosanski Petrovac”

  OBAVJEŠTAVAJU SE UČENICI ZAVRŠNIH RAZREDA KOJI NE NASTAVLJAJU ŠKOLOVANJE DA SU OBAVEZNI PRIJAVITI SE NA BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE KAKO BI SE EVIDENTIRALI I OSTVARILI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.

  Za prvu prijavu potrebni su Vam sljedeći dokumenti:
  1. CIPS-ov obrazac
  2. Lična karta
  3. dokaz o stepenu stručnog obrazovanja odnosno stručne osposobljenosti

  Rokovi javljanja: 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje;
  -osobe koje su prema propisima o školovanju izgubile status učenika ili su prekinule redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja, ako su se prijavile na Biro rada u roku od 30 dana od prekida školovanja, te ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.