• Tag Archives Konkurs
 • KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH

  Djel. broj: 04-611-588/19
  Datum: 26.08.2019. godine

  Na osnovu člana 15. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona, broj: 10/13), te Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“, Školski odbor JU Mješovita srednja škola „Bosanski Petrovac“ je na svojoj 19. redovnoj sjednici donio Odluku broj:04-611-587/19 o raspisivanju sljedećeg:

  KONKURSA
  za upis polaznika u program obrazovanja odraslih

  Za programe/struke/zanimanja
  1. Opća gimnazija
  2. Ekonomija, pravo, administracija, trgovina: ekonomski tehničar, trgovac
  3. Šumarstvo i prerada drveta
  4. Mašinstvo i obrada metala: automehaničar,bravar
  5. Tekstil: konfekcionar tekstila-krojač
  6. Ostala zanimanja: frizer
  Pravo upisa u program obrazovanja odraslih imaju lica starija od 18 godina koja pri tome nemaju status učenika ili studenta.

  Dokumenti potrebni za upis:
  1. Prijava za upis ( može se preuzeti u prostorijama škole)
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ( za program kvalifikacije),
  odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije)
  3. Izvod iz matične knjige rođenih ( original)
  4. Uvjerenje o državljanstvu ( original)
  5. CIPS ( original)

  Za konkurs se prima grupa od 25 polaznika. Ukoliko se za neka od zanimanja prijavi broj polaznika manji od 10, zbog finansijske neisplativosti, isti neće biti upisani u program obrazovanja odraslih.
  Program obrazovanja odraslih se izvodi na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih broj: 10-38-18353-UP-1/14 od 13.06.2014. godine.
  Trajanje programa, kao i uvjeti završavanja istih su utvrđeni Zakonom o obrazovanju odraslih.
  Visina upisnine za upis polaznika obrazovanja odraslih je 100,00 KM za svaku godinu (I-IV razreda), cijena svakog ispita je 60,00 KM, cijena maturskog ispita je 200,00 KM odnosno završnog ispita za trogodišnja zanimanja 150,00 KM.

  Prijave za upis polaznika obrazovanja odraslih možete dostaviti lično u periodu od 26.08.do 06.09.2019. godine svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati ( kancelarija pedagoga škole). Sve dodatane informacije mogu se dobiti na telefon: 037/883-347.

  Predsjednik Školskog odbora:
  Senad Zukančić