• Tag Archives Evropski dan jezika
  • 26. 09. 2020. obilježili smo Evropski dan jezika

    Na inicijativu Europske komisije i Vijeća Europe, od 26. septembra 2001. godine obilježava se Europski dan jezika. Ta godina, proglašena Europskom godinom jezika, uključila je milijune ljudi koji su u svojim državama slavili jezičnu raznolikost Europe te poticali i promicali učenje jezika.
    Cilj je promocija višejezičnosti i njegovanje jezika kao i nacionalnog indentiteta naših naroda.
    Učenici IV razreda gimnazije interaktivno su obradili roman Ponornicu bosanskohercegovačkog pisca Skendera Kulenovića. Otkrili su mnoge vrijednosti romana, a i jezičke osobitosti.    Učenici se dosjetili i našeg pisca Ahmeta Hromadžića i tako pročitali njegovu biografiju i sve djela koja je napisao.