Održana ekokomska olimpijada

U JU Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac” održana je ekonomska olimpijada. Ekonomska Olimpijada je takmičenje iz oblasti ekonomije i finansija namijenjena hiljadama srednjoškolaca širom Bosne i Hercegovine. Ekonomska olimpijada se sastoji od četiri runde – tri nacionalne i jedne internacionalne. U školskoj rundi učestovali učenici I i II razreda ekonomskih tehničara u organizaciji koordinatora prof. Sabine Gutlić. Učešće su uzele učenice: Dukić Aleksandra, Smiljanić Tamara, Hadžić Anesa, Hodžić Melisa, Mešić Adna, Mašić Ramiza, Banjac Jelena, Mešinović Amina, Miščević Helena i Petković Sara. Čestitamo učenicima koji su prošli na regionalni nivo takmičenja.