Uspjeh učenika na polugodištu

Uspjeh je izveden za 208 učenika. Pozitivno je ocijenjeno 114 učenika (54,81%), a negativan uspjeh ima 91 učenik (43,75%). Srednja ocjena prolaznosti je 2,55. Ovaj uspjeh je neznatno bolji u odnosu na isti period prethodne godine.

Vladanje učenika je izvedeno u skladu s brojem izostanaka, izuzev jednog učenika koji je kažnjen zbog ometanja nastave, broj izostanaka po učeniku iznosi 18 časova.

Poduzete su mjere za poboljšanje uspjeha. U prvoj i drugoj sedmici raspusta održana je dopunska nastava iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika i Matematike. Održani su i roditeljski sastanci i pojedinačni razgovori s roditeljima učenika s negativnim ocjenama. Napravljen je i raspored ispravljanja ocjena po odjeljenjima i predmetima.

Očekujemo bolji uspjeh u drugom polugodištu.