• Tag Archives Stolarija
  • Nova stolarija za toplije učionice u JU MSŠ “Bosanski Petrovac”

    Učionice u JU Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac” će biti toplije nakon što je zamijenjena unutrašnja stolarija na još jednoj cijeloj učionici i dijelu druge učionice. Zamjena stolarije je izvršena je zahvaljujući vlastitim sredstvima od škole. Novu plastičnu stolariju postavili su radnici firme „Mell-Plast“ Bosanski Petrovac što će uveliko poboljšati energetsku efikasnost škole.Sa novom stolarijom učenici, nastavno osoblje i radnici ove škole dobiće bolje uslove rada i mnoge druge pogodnosti.
  • Zamijenjeni prozori, učionice toplije

    JU Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac” je dana 12.09.2019. godine zamjenila jedan dio starih prozora novim prozorima. Na ovaj će način, prema riječima direktora škole Delić Nedreta, učionice biti mnogo toplije i time su se stekli uslovi za bolji rad učenika i svih zaposlenih.Izvođač radova je firma „Mell-Plast“, Bosanski Petrovac i riječ o veoma kvalitetnim prozorima.

    Naš primarni cilj je , da se učenicima pored kvalitete učenja i poučavanja stvaraju uvjeti u kojima će boravak u školi biti što ugodniji, bolji i nadasve sigurniji.
    Naša želja je da naša škola postane dostojan primjer imena koje nosi, a učenike pozivamo da paze i čuvaju imovinu kako bi nam škola uistinu bila drugi dom.