Održana edukacija zaposlenih zbog opasnosti od virusa COVID-19

Zbog razvoja situacije i povećanja mjera opreza zbog opasnosti od širenja virusa COVID-19 dana 04.09.2020. godine u holu JU Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac” održana je kratka edukacija na kojoj su učestvovali zaposleni ove ustanove kao i predstavnik ZU Dom Zdravlja Bosanski Petrovac. U skladu sa preporukama za pandemiju SARS-CoV-2 poduzete su sve mjere kako bi se osigurala blagovremena i adekvatna edukacija svih uposlenika iz ove ustanove.Predavanje na temu COVID-19 održala je Amna Džigum, diplomirani sanitarni inžinjer iz ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac kojoj se ovim putem zahvaljujemo u ime naše škole.